Verhuur van een appartement en de VvE

Wil je een appartement kopen en deze gaan verhuren?  Check van te voren of verhuur is toegestaan door de Vereniging van Eigenaren! 

Steeds meer appartementen en woningen worden verkocht aan (particuliere) beleggers.  Het onderwerp 'verhuur' komt daarom steeds vaker voor op vergaderingen van de Vereniging van Eigenaren.  Kan en mag een VvE verhuur verbieden? Kan dit dan alleen voor kamerverhuur of over alle vormen van verhuur? 

Vanuit de wetgeving is het verhuren van een appartement toegestaan.  In het splitsingsreglement van de VvE kunnen regels zijn opgenomen over het gebruik, beheer en onderhoud van de appartementen. Soms staat er in de splitsingsakte een 'zelfbewoningsclausule', waarin staat vermeld dat appartementen uitsluitend door de eigenaar(s) mogen worden gebruikt en derhalve niet mogen worden verhuurd. Bepalingen over de 'verplichte zelfbewoning' komen veel voor bij appartementencomplexen die ooit eigendom waren van een woningcorporatie en daarna zijn verkocht.

Kamerverhuur kan verboden zijn op grond van het splitsingsreglement of gemeentelijke regels. Het splitsingsreglement kan alle vormen van verhuur verbieden, maar kan ook directe regels bevatten over kamerverhuur